Tài chính Ngân hàng: cơ hội nghề nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 45. Nguyễn Khắc Nhu. Quận 1. Tp HCM www.vanlanguni.edu.vn https://www.facebook.com/truongdhvanlang


Ý kiến của bạn

Nguyễn Hoàng Phúc
05/05/2016 16:13

Nhà trường có đảm bảo cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp hay ko? bằng cách nào nhà trường có thể hỗ trợ để cạnh tranh được với các trường khác đào tạo cùng chuyên ngành?

Ý kiến của bạn ...
Gửi
Bỏ qua

Cùng chủ đề