Hành trình Trường ĐH Văn Lang đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Hành trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục lần 2 của Trường ĐH Văn Lang kéo dài từ năm 2016 đến năm 2018. Toàn trường đã cùng nỗ lực theo một định hướng, vì một mục tiêu chung. Một hành trình kiểm định chất lượng của Trường ĐH Văn Lang vừa đi qua, có nhiều khó khăn nhưng cũng nhiều quyết tâm, nỗ lực. Ngày 31/5/2018, Trường ĐH Văn Lang vinh dự đón nhận Quyết định và Giấy chứng nhận Kiểm định Chất lượng Cơ sở Giáo dục đại học.


Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn ...
Gửi
Bỏ qua

Cùng chủ đề